Una nova metodologia d’ensenyament-aprenentatge (mSchools)

Avui us parlaré del programa mSchools presentat al Mobile World Congress de Barcelona, que es va celebrar aquest any entre el 22 i el 25 de febrer, impulsat per la fundació Mobile World Capital Barcelona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la GSMA.

Aquesta iniciativa promou una nova mschoolsmetodologia d’ensenyament-aprenentatge a través de dispositius mòbils digitals, amb l’objectiu de millorar el rendiment acadèmic dels alumnes, reduir les taxes d’abandonament escolar i desenvolupar noves competències digitals per preparar-los a les necessitats que imposa el món actual. Per tant, mSchools dóna suport als professors i estudiants perquè integrin de manera efectiva les tecnologies mòbils a l’aula. Continua llegint

Comentari de l’article “SAMR and Bloom’s Taxonomy: Assembling the Puzzle” de Rubén Puentedura

La introducció de tecnologies a l’educació per enriquir l’ensenyament, està creant dificultats a la majoria de mestres pel gran ventall de recursos digitals que hi ha per fer-ho. Segons Rubén Puentedura, el model SAMR serveix de guia per fer el canvi, és a dir, ajuda als mestres a passar dels models tradicionals d’aprenentatge fins als models innovadors enriquits per les noves tecnologies. Per tant, perquè el canvi sigui eficaç s’inspira en la noció d’Alexander de patrons de disseny aplicat a l’educació per Bergin, basat en què la meta del mestre ha de ser construir una escala senzilla SAMR que s’acobli a la Taxonomia de Bloom, és a dir, els dos nivells de millora de SAMR (substitució i augment) han d’estar associats amb els tres nivells més baixos de Bloom (recordar, comprendre i aplicar), mentre que els dos nivells de transformació de SAMR (modificació i redefinició) han d’estar relacionats amb els nivells superiors de Bloom (analitzar, avaluar i crear). Però, també és important una motivació pel canvi per part del mestre i així, obtenir un millor resultat. Continua llegint